Advies traineeship

De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan bij het opzetten van een traineeship, ontwikkelprogramma’s opzetten, intervisie met trainees en het coordineren van traineeships. Het gaat hierbij om traineeships in de publieke sector: een samenwerking tussen vijf waterschappen (Waterkracht traineeship), een samenwerking tussen Twentse overheden (traineeship Twentse Overheid) en een eigen traineeship van waterschap Vechtstromen. Dit maakt dat ik inzicht en ervaring heb gekregen van jongeren en in wat wel en niet werkt als het gaat om werving en selectie, trainingen, opdrachten, etc.

Een van de verantwoordelijkheden van Marlies bij waterschap Vechtstromen was het opzetten, coördineren en begeleiden van het traineeprogramma van Vechtstromen. Een ambitieus plan voor een organisatie, gezien de aard en omvang van Vechtstromen.

Peter Heijboer
Marlies Bodewes

Neem contact met mij op