Ervaring

Traineeship advies

Een van de verantwoordelijkheden van Marlies bij waterschap Vechtstromen was het opzetten, coördineren en begeleiden van het traineeprogramma van Vechtstromen. Een ambitieus plan voor een organisatie, gezien de aard en omvang van Vechtstromen. Uitgangspunt van het trainee programma was door een tweejarig programma jaar voor twaalf young professionals op mbo-, hbo- en wo niveau bij te dragen aan organisatieontwikkeling. Dat begon al door de werving en selectie vernieuwend vorm te geven. Maar ook door het intern betrekken van zoveel mogelijk collega’s die een rol hebben gekregen in de training (master classes) en begeleiding (mentoren) van trainees. We kijken met tevredenheid terug. Zowel op de behaalde resultaten als op de manier hoe deze behaald zijn (vernieuwend, innovatief).

Marlies heeft daarnaast ook de verantwoordelijkheid gehad om met name jongere collega’s te coachen om op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de ontwikkeling van die collega’s. Zowel op resultaat (ontwikkeling van collega’s) als de wijze waarop het resultaat behaald wordt (de manier van coachen) is de organisatie zeer tevreden. Marlies is in staat om te kunnen schakelen in coachingsstijlen, waarbij ze goed aansluit op de vraag van de persoon die zij op dat moment coacht. Het combineren van aandacht voor inhoud en mens heeft geleid tot goede resultaten.